Dedicats al conreu de la vinya des del segle XVII, Cavas Hill es fundà l’any 1887 mantenint intacta fins avui la voluntat de mantenir vives la producció artesanal i les tradicions de la nostra comarca, el Penedès. L’amor per la terra, l’esperit de superació i la tradició han estat i encara són els pilars del nostre celler.

L’ART DE GAUDIR LA VIDA

UN TEMPS DE REPÒS QUE GENERA QUALITAT

La vinya és, al Penedès, l’epicentre de la vida: l’evolució del cep al llarg de l’any marca les festes i tradicions populars. Els Tres Tombs a principi d’any confirma els lligams de l’home amb la terra i la cultura agrícola; la festa de la verema entre setembre i octubre posa el punt final a una de les etapes més esperades del cicle de la vinya; la festa del vi novell convida a destapar les primers bótes després de la fermentació; i els tastos de primavera recorden la proximitat dels mesos de calor, el cep comença a esclatar i la temperatura és més càlida.
La vinya és, al Penedès, l’epicentre de la vida: l’evolució del cep al llarg de l’any marca les festes i tradicions populars. Els Tres Tombs a principi d’any confirma els lligams de l’home amb la terra i la cultura agrícola; la festa de la verema entre setembre i octubre posa el punt final a una de les etapes més esperades del cicle de la vinya; la festa del vi novell convida a destapar les primers bótes després de la fermentació; i els tastos de primavera recorden la proximitat dels mesos de calor, el cep comença a esclatar i la temperatura és més càlida.